Chúng tôi chuyên cung cấp cac loại nhựa đường trên toàn quốc!
ẢNh đại diện

Tin tức

Độ bền của nhựa đường

Độ bền của nhựa đường

Ngày: 03-01-2018 | Lượt xem: 2235

Tính chất và chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa đường quyết định đến tuổi thọ thiết kế của nó khi sử dụng nhựa đường để xây dựng công trình giao thông.

Xem thêm
Nhựa đường là gì?

Nhựa đường là gì?

Ngày: 03-01-2018 | Lượt xem: 1810

Nhựa đường là một chất lỏng hay chất bán rắn có độ nhớt cao và có màu đen, nó có mặt trong phần lớn các loại dầu thô và trong một số trầm tích tự nhiên

Xem thêm
Các loại nhựa đường và ứng dụng của nhựa đường trong xây dựng

Các loại nhựa đường và ứng dụng của nhựa đường trong xây dựng

Ngày: 03-01-2018 | Lượt xem: 5715

Nhựa đường là sản phẩm của công nghiêp lọc, hóa dầu và hiện nay thường được chia thành 2 loại chính là nhựa đường lỏng và nhựa đường đặc. Mỗi loại lại có đặc tính, cách sử dụng và ứng dụng khác nhau.

Xem thêm
Phân biệt chất lượng nhựa đường

Phân biệt chất lượng nhựa đường

Ngày: 03-01-2018 | Lượt xem: 2314

Nhựa đường (bitum) là vật liệu chính để sản xuất bê tông nhựa đường hoặc dùng phun tưới bán thâm nhập trong xây dựng mặt đường bộ cho các công trình xây dựng giao thông

Xem thêm