Chúng tôi chuyên cung cấp cac loại nhựa đường trên toàn quốc!

Vimexco

Địa chỉ: Thắng Lợi, An Hưng, An Dương, Hải Phòng (Cạnh trạm soát vé Quán Toan)

Tel: 0919.692.688 - Hotline: 0919.692.688

Fax: 0225.3753569

Email: vimexcojsc@gmail.com